František Šusta

Kdo je RNDr. František Šusta, PhD.

 

Trénink je rozhovor

Seminář podává trénink cestou pozitivního posilování jako rozhovor se zvířetem, složený ze slov CHCI PODNĚT (zvíře) – PODNĚT (člověk) – CHOVÁNÍ (zvíře) – BRIDGE (člověk) – ODMĚNA (dá člověk, spotřebuje zvíře), a rekapituluje celý tento rozhovor tak, jak se v praxi staví, tedy od posledního „slova“ k prvnímu. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN

Trénink je v hlavě

Známý trenér zvířat RNDr. František Šusta se ve své druhé knize vrací k tématu Jak se zvířata učí. Můžete se těšit na spoustu nových informací, které doplňují a rozvíjejí to, co bylo řečeno na seminářích a v jeho první úspěšné knize Trénink je rozhovor. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN

Pozitivní posilování

Co je to trénink pozitivním posilováním a proč “ cvičíme za odměny“ ještě neznamená, že “ pozitivně posilujeme“. Pozitivní neznamená nutně správný a negativní neznamená špatný, vše je složitější. Objasnění mýtů při trénování zvířat a odkrytí logiky učení. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN

Pozitivní posilování od slepice po koně

Přednáška bude kombinací teorie a praxe na různých typech domácích zvířat. V dopolední části bude probrána teorie pozitivního tréninku několikrát proložená praktickou ukázkou na dvou odlišných druzích zvířat. Probereme specifika jednotlivých druhů zvířat zvláště se zaměřením na velké kopytníky a jiné býložravce. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN

Besedosemináře Jak naučit a Jak odnaučit

Přednáška o výcviku zvířat spojená s praktickým řešením konkrétních problémů v podání celosvětově uznávaného trenéra, autora knížky Trénink je rozhovor a dalších vědeckých i popularizačních článků, který vytvořil dvě inovativní a uznané metodiky – index rovnováhy
ve skupině a trojúhelník stresu. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN

Besedoseminář Práce se skupinou

Seminář se zaměřuje na řešení problémů vznikajících při kontaktu více psů nebo zvířat především ve společné domácnosti či při řešení společného úkolu. Je překvapivé, kolik zdánlivých „problémů jednotlivce“ pramení z nerovnováhy ve skupině. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN

Praktické lekce

Při praktických lekcích nenacvičujeme úkoly podle zadání lektora, ale snažíme se odstranit problémy či nacvičit úkoly podle zadání psovodů – klientů. Na lekci bývá přítomno cca pět psovodů se psy a omezený počet diváků a v každém okamžiku cvičí vždy jen jedna dvojice psovod + pes. Více…     

NAJDI SI SVŮJ TERMÍN