Pozitivní posilování od slepice po koně

Srdečně Vás zveme na nový seminář s názvem Pozitivní posilování od slepice po koně v podání RNDr. Františka Šusty, PhD.

František je celosvětově uznávaný trenér, autor knížek Trénink je rozhovor, Trénink je v hlavě, a dalších vědeckých i popularizačních článků, který vytvořil dvě inovativní a uznané metodiky – index rovnováhy ve skupině a trojúhelník stresu. František Šusta je členem České a slovenské etologické společnosti a několika odborných organizací sdružující trenéry zvířat. Jako první Čech se stal členem Animal Behavior Management Alliance a International Marine Animal Trainers’ Association. V roce 2014 se jako držitel čtyř různých ocenění ABMA stal nositelem historicky největší sbírky cen udělovaných touto celosvětovou asociací profesionálních trenérů zvířat.

Přednáška bude kombinací teorie a praxe na různých typech domácích zvířat. V dopolední části bude probrána teorie pozitivního tréninku několikrát proložená praktickou ukázkou na dvou odlišných druzích zvířat. Probereme specifika jednotlivých druhů zvířat zvláště se zaměřením na velké kopytníky a jiné býložravce. Vysvětlíme, jak uzpůsobit pozitivní trénink přirozeným dispozicím těchto druhů.

Zvířata, která by mohla být k dispozici: kůň, pes, prase, ovce, koza, kráva, slepice 🙂

 

NAJÍT TERMÍN AKCE